Välkommen till Salesmakers

SalesMakers är specialiserat på försäljning. Vi har stor kunskap och erfarenhet inom försäljning och vi har riktigt duktiga säljare. Om du vill sälja mer, sälja genom nya eller fler kanaler, expandera geografiskt eller bara fokusera mer på din kärnverksamhet kan vi troligtvis hjälpa dig.

Vi har effektiva funktioner för rekrytering, utbildning, coachning, logistik och administration för att framgångsrikt starta och driva säljprojekt inom direktförsäljning mot företag och privatpersoner.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att växa här.

 

Eventförsäljning

Genom eventförsäljning når du dina kunder där de befinner sig. Det kan vara i butiker, gallerior, mässor, gator och torg. Eventförsäljning riktar sig i de flesta fall mot privatpersoner och används huvudsakligen för att sälja, boka möten eller generera leads.

Sampling

Du kan anlita SalesMakers för sampling, där vi personligen står ute och demonstrerar, samt delar ut prov på era produkter.

Kontakta oss

Sales Makers Svergie AB
info@salesmakers.eu
040-630 60 61
Husie Kyrkoväg 98
212 38 MALMÖ